Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 22.12.2014)
Patrícia Bujňáková (IV.A)
Ján Gunár (I.B)
Adela Kováčiková (Sekunda)
Adela Lujza Lučeničová (I.A)
Zajtra (Utorok 23.12.2014)
Ondrej Macko (III.A)
Pozajtra (Streda 24.12.2014)
Adam Bauer (Septima)
Adam Fábry (III.B)
Adam Mirre (Sexta)
Adam Poruban (Príma)

Novinky

 • Zvýšenie stravného a platby stravného od 1.1.2015

  Prosíme rodičov, aby naďalej uhrádzali platby stravného mesačne prostredníctvom trvalých príkazov. Vďaka.

  V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 140 určujeme na základe návrhu vedúcej Školskej jedálne pri Gymnáziu Matky Alexie  výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri Gymnáziu Matky Alexie v nadväznosti na Finančné pásma  nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín vydaných Ministerstvom školstva SR s účinnosťou od 1.1.2015 nasledovne:

 • Organizácia vyučovania 8. januára

  Nový kalendárny rok začneme sv. omšou o 8.00 hod. v kostole kapucínov. Nasledovať budú triednické hodiny, počas ktorých prebehne Trojkráľové požehnanie. Vyučovanie ukončíme 4. vyučovacou hodinou, obedy sa budú vydávať od 12.00 hod.

 • Financie Rady rodičov

  Prehľad financií Rady rodičov nájdete po prihlásení v module "Rada rodičov a OZ" na paneli vľavo.

 • Exkurzia sekundy a tercie

  Dňa 16.10. sa študenti sekundy zúčastnili exkurzie Hokus Pokus v laboratórium BASF, kde si mohli vyskúšať rôzne pokusy.

  Dňa 10.10. si študenti tercie obhliadli gigantický model srdca.

   

 • Spomeňme si na nich

  Je obdobie, keď sa viac modlíme za našich blízkych, ktorí sú vo večnosti. V utorok 4.11. budeme mať v školskej kaplnke GMA o 7.15 hod. sv. omšu za zosnulých učiteľov a študentov našej školy ,ako aj za všetkých našich príbuzných a priateľov, ktorých sme mali radi a radi si na nich spomenieme a pomodlíme sa za nich.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 81102 Bratislava
  Jesenského 4/A
  81102 Bratislava
 • +421254433694 sekretariát
  +421254411674 šk. jedáleň

Fotogaléria